Tarapur :

J-86, Navapur Road, MIDC, Tarapur, Boisar Dist. Palghar - 401506
Maharashtra India.

Chikantapur :

Survey No 199,200,201. Chikantapur Village Taluka - Sandur, Dist - Bellary -583115 Karnataka, India.